How to disable Wi-Fi Sense on Windows 10

[ad_1]

Windows ten has a new characteristic identified as Wi-Fi Feeling that will share your Wifi password instantly with your contacts (Outlook, Skype and Fb). This way your close friends and family members do not have to manually enter a password to use your wi-fi network. If you agen judi poker selected the Convey installation of Windows ten, the Wi-Fi Feeling  feature is turned on by default. Assuming you do not want to share your wi-fi network with just about every Outlook, Skype and Fb contacts, it is suggested to transform off Wi-Fi Feeling and stay clear of prospective (long run) protection and privacy problems.

Disable Wi-Fi Feeling on Windows ten

To transform off Wi-Fi Feeling, you ought to open up the Options menu and go to Community & Net -> Wi-Fi -> Manage Wi-Fi settings and uncheck the choices to share your networks with Outlook, Skype, and Fb contacts. In the Wifi settings menu on Windows ten you can also transform off the capability to instantly join to open hotspots and to join to networks shared by your contacts.

How to disable Wi-Fi Sense on Windows 10

The draw back of just turning off Wi-Fi Feeling on your pc is that other Windows ten buyers who do have obtain to your network, may have WiFi Feeling tuned on, consequently sharing your Wifi with their contacts. To stay clear of this you want to insert ‘_optout’ to the identify of your network. You can choose to insert it anyplace, prior to or just after your network identify. The network identify can be transformed in the router settings.

A lot more information and facts about Wi-Fi Feeling is accessible on the Microsoft site.

Windows ten Keylogger

Now that we have turned off Wi-Fi Feeling on Windows ten it is also advised to transform of the establish-in keylogger which collects your enter and sends it above to Microsoft. The keylogger collects enter from your keyboard, voice, display, mouse and other enter devices. The very good news is that the keylogger can be turned of in the settings menu.

 • Open the Start out Menu and then open the Options menu.
 • Click on on Privacy settings.
 • In the Privacy menu click on on Basic
 • Flip off the next selection: ‘Ship Microsoft info about how I write to assist use increase typing and composing in the long run‘.
 • In the ‘Speech, Inking and Typing’ menu click on Quit finding to know me. This will transform off the speech monitoring through dictation and Cortana.

Windows 10 keylogger 1

Flip off: ‘Send Microsoft info about how I write to assist use increase typing and composing in the future’.

Windows 10 keylogger 2

Click on Quit finding to know me to transform off the speech monitoring through dictation and Cortana.

[ad_2]

Resource link

Wifi adapter packet injection test

[ad_1]

Questions about if a certain Wifi adapter is compatible with the Aircrack-ng suite or what Wifi card is able of packet injection and operating monitoring mode are normally requested at discussion boards and social media. A Wifi adapter that is able of packet injection and checking mode is trivial and vital performance to be productive in Wifi hacking. Wi-fi packet injection is spoofing packets on a community to show up as if they are element of the frequent judi poker online community conversation stream. Packet injection enables to intercept, disrupt and manipulate community conversation. An instance of this is sending a deauthentication message from an unknown party outside the house the network to a linked shopper as if it was send out by the wireless router. This will consequence in the shopper disconnecting from the router. Monitoring mode is a single of the six modes a Wifi card can work in which enables you to seize community packets devoid of possessing to associate with the access point.

If you are looking to buy a Wifi card which is able of packet injection working with the Aircrack-NG suite you can have a seem at the following listing with supported Wifi adapters:

http://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=compatible_cards

Wifi adapter packet injection examination

Accomplishing an Wifi adapter packet injection examination to see no matter if your Wifi adapter is able of injection can be finished quickly with Aireplay-ng. Aireplay-ng is excellent instrument to create site visitors for cracking WEP and WPA keys. One more excellent aspect is the Deauthentication solution which we have utilized a large amount via the Wifi hacking tutorials like:

Initial we will need to set the Wifi adapter in Monitoring mode working with the following command:

airmon-ng start off wlan0

For anybody finding errors in Kali Linux 2.: read this put up

If essential eliminate the processes Kali is complaining about:
Kali Linux Airmon-ng

Testing if your Wifi adapter support packet injection can be finished working with the following command:

aireplay-ng –test wlan0mon

Packet Injection is performing for this card!

Wifi adapter packet injection-2

In Kali Linux ‘iwconfig’ will demonstrate you the functioning mode of your Wifi card:

Wifi adapter packet injection-1

Wifi adapter packet injection online video tutorial

Many thanks for watching and please subscribe to our YouTube channel for additional hacking tutorials 🙂

Wireless Hacking Banner

[ad_2]

Supply hyperlink

Tips, Chơi cờ bạc có lợi ích???

Trong bài này chúng tôi muốn đề cập đến lợi ích chưa được khai thác của cờ bạc. Một số người co rúm người lại khi nghĩ đến được dán nhãn là một con bạc sẽ mang đến sự kì thị. Mọi người đều sở hữu những lý do khác nhau là tại sao họ đánh bạc. Một số canh bạc để quên đi vấn đề của họ, những người khác để vui vẻ, hay trong một thời điểm khác, những người chơi thực sự nghiêm túc và có những người đang nghiện nó.

Nhưng tất cả chẳng phải là tiêu cực khi nói đến cá cược hay cờ bạc cũng như với những lợi ích chưa được khai thác của nó mà bạn không thể được nhìn thấy sau các bức tường của các casino, các nhà cái uy tín,  hoặc các đường đua, hoặc trong hội trường thi đấu…

Giải Quyết Việc Làm

Ở Las Vegas, 60% tỷ lệ việc làm cho người lao động đều đến từ các sòng bạc. Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra cho Las Vegas, nếu tất cả các sòng bạc bỗng dưng ngừng hoạt động?

Sự giải trí

Sự kỷ luật chính là chìa khóa. Cờ bạc là để giải trí, như nó đã được dự định được. Những người khác chỉ sở hữu thể không xử lý một mất mát và luôn giữ quyền suy nghĩ rằng các thẻ tiếp theo sẽ  cứu vãn tất cả đã bị mất. Nhưng nó không bao giờ làm cho. Và các chiếu bạc chỉ chiếm một phần tư dân số cờ bạc người không thể đánh bạc có trách nhiệm. Hãy nghĩ đến 75% khác, những người đánh bạc có trách nhiệm. Đây là những người tìm thấy những giá trị giải trí của cờ bạc và họ không bao giờ bị mù quáng bởi những ảo ảnh mà không dành quá nhiều thời gian – chỉ một lần là chìa khóa để tự do tài chính. Thật đáng buồn là chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ các dân cờ bạc hiểu được về cách đánh bạc và sức ảnh hưởng vô cùng lớn mà nó đem lại. Gia đình, bạn bè, bất động sản, việc làm, tội ác và dối trá tràn trề bởi cờ bạc nhưng nó vẫn là một phần nhỏ của dân cờ bạc.

Công tác từ thiện
Trúng thưởng từ hoạt động cờ bạc đã góp phần trong việc cung ứng hỗ trợ tài chính bắt buộc và cần thiết xứng đáng. Họ sử dụng các hoạt động cờ bạc như bingos hoặc xổ số với một tỷ lệ phần trăm số tiền trúng độc đắc gắn với các công ty từ thiện. Một số nhân vật nức tiếng thậm chí hiển thị sức mạnh của mình trong trò chơi thẻ như poker để cung ứng giải trí cho khán giả và tiền thắng cược cho các tổ chức từ thiện mà họ đại diện.

Lợi ich cho sưc khỏe
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người về hưu 65 tuổi trở lên, người đánh bạc có vấn đề về sức khỏe kém như trầm cảm, nghiện rượu và phá sản khi họ tìm thấy cờ bạc để được điều trị như chính quyền trung tâm của họ và  cảnh báo. Nghiên cứu này là không kết luận, ngoại giả, bởi vì các con bạc về hưu là những con bạc giải trí họ tìm thấy giá trị giải trí của cờ bạc. Họ là lành mạnh hơn vì họ khỏe mạnh và không phải vì họ đánh bạc trước đó. Rốt cục, nó chẳng hề là bản thân của chơi cờ bạc  mà khiến cho nó có lợi hay có hại cho cá nhân. Đó là quyết định của cá nhân nếu cờ bạc sẽ cai trị anh ta hoặc anh ta sẽ phải từ bỏ thói quen cờ bạc của mình.

tivi4k-net1

Bypass MAC filtering on wireless networks

[ad_1]

In this tutorial we will be wanting at how to bypass MAC filtering on a wireless network. MAC filtering, or MAC white- or blacklisting, is usually employed as a stability evaluate to prevent non whitelisted MAC addresses from connecting to the wireless network. MAC Tackle stands for media entry handle address and is a one of a kind identifier assigned to your network interface. With MAC filtering you can specify MAC addresses which are authorized or not authorized to connect to the network. For several occasions this may possibly be enough as a stability evaluate which helps make it a minor more durable to use the network when the password is recognised. As a stability evaluate to secure company networks and data or to prevent networks from staying hacked in excess of WiFi, MAC filtering is rather useless and easy to bypass which we’re about to display you in this hacking tutorial.

In this tutorial we will be bypass MAC filtering on a TP backlink WR-841N router by spoofing the MAC address of a linked customer. The linked client’s MAC address is whitelisted, usually it would not have been equipped to connect to the wireless network. We will put our wifi adapter in checking method and retrieve the MAC address of linked clients with Airodump-NG on Kali Linux. Then we will be employing the Macchanger instrument to spoof our MAC address, bypass MAC filtering and connect to the wireless network. Hacking the WiFi network password is outdoors the scope of this tutorial. You can have a glimpse at the pursuing WiFi hacking tutorials and applications to understand how to retrieve the password (and prevent this from happening):

MAC filtering configurations

Very first we will be configuring the MAC filtering functionality in the router configurations. We will be adding a person customer to the whitelist which will be our linked customer:

Bypass MAC Filtering on wireless network - MAC Filtering on TP-link router

We’ve included a person MAC address to the whitelist.

Let us test to connect from one more customer in Kali Linux two.:

Bypass MAC Filtering on wireless network-2

Unable to connect from a non whitelisted MAC Tackle

Even if we use the proper password is does not make it possible for us to connect to the wireless network. We end up in an unlimited loop with out authentication. This tells us the MAC filtering is lively and performing like a attraction.

Bypass MAC Filtering

Very first we will have to put our WiFi adapter in checking method employing Airmon-ng and destroy all the procedures Kali Linux is complaining about:

airmon-ng start out wlan0

destroy [pid]

Then we start Airodump-ng to identify the wireless network and the linked customer(s) employing the pursuing command:

airodump-ng –c [channel]–bssid [target router MAC Tackle]–i wlan0mon

Airodump-ng now displays us a listing of all linked clients at the bottom of the terminal. The next column lists the MAC Addresses of the linked customer which we will be spoofing in order to authenticate with the wireless network.

Bypass MAC Filtering on wireless network-3

One linked customer with a whitelisted MAC Tackle.

Spoofing the MAC Tackle with Macchanger

Now that we know a MAC address that is whitelisted in the TP Url router configurations we can use it to spoof our possess MAC address in order to authenticate with the network. Let us spoof the MAC address of your wireless adapter but first we acquire will need to acquire down the checking interface wlan0mon and the wlan0 interface in order to change the MAC address. We can do this by using the pursuing command:

Airmon-ng end wlan0mon

Now we acquire down the wireless interface who’s MAC address we want to spoof with the pursuing command:

ifconfig wlan0 down

Now we can use Macchanger to modify the MAC address:

macchanger -m [New MAC Tackle] wlan0

And deliver it up yet again:

ifconfig wlan0 up

Now that we have improved the MAC address of our wireless adapter to a whitelisted MAC address in the router we can test to authenticate with the network and see if we’re equipped to connect:

Bypass MAC Filtering on wireless network-4

Related!

As you can see we have managed to connect to the wireless network employing a spoofed MAC address of a linked customer. This tutorial displays us that it was exceptionally easy to bypass MAC filtering on a wireless network and that MAC filtering in general is useless to secure your network from hackers.

Wireless Hacking Banner

[ad_2]

Resource backlink

Đế chế Las Vegas – nhiều hơn cả cờ bạc

Ở đây chúng tôi không nói nhiều đến các sòng chơi bài casino mà đế chế Las Vegas sở hữu – chúng tôi muốn nói đến các dịch vụ và ẩm thực, những trò chơi đẳng cấp thích hợp để tạo nên một kì nghỉ thực sự cho du khách.

Một kỳ nghỉ ở Las Vegas cho mọi người là một trải nghiệm thú vị để thưởng thức 24/7 thực phẩm, đồ uống và cờ bạc. Trong thực tế, đó là lý do rất nhiều người ghé thăm Vegas và nó cũng là một trong những lý do chính mà Las Vegas và các đế chế cờ bạc đã được xây dựng, sụp đổ, và được xây dựng lại một lần nữa và một lần nữa đã với phổ biến những con đường lát đá sản xuất đa dạng va chạm, dips, xoắn, và biến hơn. Bạn sẽ tìm thấy trên vô cùng phổ biến các tàu bè cùng trong thành phố này.

Las Vegas có nhiều điểm đến hứa hẹn cho các du khách. Đã qua rồi cái thời khi mà cờ bạc là nguồn thu nhập chính và những sòng casino chỉ có thể kinh doanh trong thị trấn. Vegas đã thay áo mới trong những năm gần đây, những sòng bài casino hoạt động chậm rãi hơn và lưu tâm đến việc xây dựng hình ảnh. Tiêu điểm là các sòng casino online được mở ra nhiều hơn, các giải đấu chính quy thách thức, an toàn và hiệu quả hơn-tạo uy tín các nhà cái.
Thành phố ánh sáng và những lời hứa hẹn suông nhanh chóng trở thành một thành phố mà cung ứng giải trí đẳng cấp thế giới và sự phấn khích cho người dân và du khách. Las Vegas là thiên đường ăn uống tốt nhất trên hành tinh. Có rất nhiều người có kinh nghiệm ăn uống tuyệt vời song song với các sòng bạc của khu vực, nhưng họ sẽ không thể thành công nếu không kèm theo một dịch vụ đầy đủ . Thực khách sẽ không mong muốn ăn cơm trưa nếu nhà hàng có vấn đề về thực phẩm và một khi bị đánh dấu xấu nó sẽ phải đi vòng vèo và bươn trải để có thể quay lại bảng xếp hạng. Điều này có nghĩa rằng các công ty ăn uống tốt đẳng cấp thế giới thực sự phải nỗ lực để tiếp tục kinh doanh.

Đây chỉ là một trong rộng rãi nơi một người hoặc một gia đình có thể mang được một bữa ăn tương đối tốt với giá thấp. chẳng phải tất cả món hời lớn thúc đẩy đến giết mổ bò nhưng sở hữu nhiều món hời thực phẩm xuất sắc. Hãy nhận biết các phiếu giảm giá, bạn có thể tìm thấy xung quanh thị trấn cửa hàng chỉ 2 hay 1 dollar để trả cho bữa ăn.

Ăn uống giá tốt không có nghĩa là dịch vụ thiếu chất lượng. Trong khi nó mang thể không phức tạp như một số dịch vụ, bạn mang thể thấy rằng siêu đa dạng trong những nơi tốt hơn để ăn thực sự với hương vị ngon hơn nhiều so với đa dạng kinh nghiệm ăn uống đắt tiền hơn và nó chỉ đẹp để sở hữu được từ thực phẩm tự mua một lần trong một thời gian trong Vegas nghỉ của bạn. Bạn chỉ mang thể chịu đựng vô cùng phổ biến buffet trước khi tất cả bắt đầu tìm kiếm, và nếm chỉ như nhau.

How To Hack WiFi Passwords [WPA2-PSK]


This Tutorial Explains How To Hack Wifi Passwords.
You would need Backtrack/Kali Linux (Download Link Below)
Disclaimer: I am not responsible for any misuse of the tutorial i made . This was for educational Purposes only.

Wifi Password Tutorial

 


 

It may be illegal to hack your neighbors wifi password so do not do it until you check your local laws
It’s illegal to be a Wifi Password Hacker in most areas
You should not know How to hack wifi passwords or, how to unlock wifi passwords if you are a criminal
Warning: This video does not encourage illegal behavior and in case you did not notice: this video is for entertainment only. Yes it is a joke.

Piping Crunch with Aircrack-ng

[ad_1]

In this new hacking tutorial we will be Piping Crunch with Aircrack-ng so we can get rid of the continuously raising dictionary files used to retrieve WiFi passwords from cap files. When we pipe the output from Crunch with Aircrack-ng the details will be fed straight into Aircrack-ng alternatively of a text file. Aircrack-ng will be using the enter from Crunch for brute forcing the password. This process will secure us a great deal of time and useful drive room given that efficient wordlists for brute forcing applications are likely to develop incredibly quickly in a limited time.

Piping Crunch with Aircrack-ng

Immediately after we have captured the four way handshake, which we will not be covering in this tutorial, we can pipe Crunch with Aircrack-ng to crack the password. The subsequent tutorials will train you how to seize handshakes using the aircrack-ng application suite in Kali Linux:

The subsequent command can be used to get started Aircrack-ng with enter from Crunch:

crunch 8 8 | aircrack-ng -e [ESSID] -w – [file path to the .cap file]

Make sure you note that the file paths used in this command are scenario sensitive and the | signal which is actually piping Crunch with Aircrack-ng.

Piping Crunch with Aircrack-ng

Crunch Tutorial

Crunch in Kali Linux has serveral options to crank out passwords from which only 1 of them is used in this tutorial. The subsequent tutorial is about how to use the different choices in Crunch to crank out the password record you have to have, for example a default router password containing 8 letters (like UPC Broadband) or the use of static sequences of text and figures:

Crunch Password record era in Kali Linux

Thanks for reading and do not wait to ask any inquiries similar to this hacking tutorial in the comment section 🙂

[ad_2]

Source hyperlink

TP Link Archer C5 Router Hacking

[ad_1]

Today we got our hands on a brand new TP Link Archer C5 router which we will be testing for known vulnerabilities such as hidden backdoors and vulnerabilities, brute force default passwords and WPS vulnerabilities. In this new WiFi hacking tutorial we will be using different tools on Kali Linux 2.0 like Reaver, pixiewps and the Aircrack-ng suite to exploit possible vulnerabilities. TP Link is known to use easy to break default passwords such as the WPS PIN as default wireless password or a password which is derived directly from the MAC address. Especially the last one would make it very easy to retrieve the password because the MAC address is not meant to be secret and is actually send with every single wireless packet send from the router. With a packet analyser like Wireshark it is very easy to retrieve MAC addresses from sending and receiving devices, including the router. In this tutorial we’ll be using airodump-ng for this purpose.

TP Link Archer C5 Router Specifications

The TP Link Archer C5 Router is a consumer grade router priced at approximately $70,- dollars and offers a lot of value for the money. The router supports the 802.11 ac standard and offers dual band simultaneous 2.4GHz 300Mbps and 5GHz 867Mbps connections for a total available bandwidth of 1.2Gbps. Both IPv4 and IPv6 are supported by the router. The TP-Link Archer C5 has the following antennas and ports available:

 • 2 External detachable antenna
 • 1 Gigabit WAN port
 • 4 Gigabit LAN ports
 • 2 USB ports for external devices

The USB ports can be used for external devices such as storage devices or a shared printer. Something which seems to be a nice feature on the router is the option to install an isolated wireless guest network (with bandwidth control!) separated from your main network. With this feature you don’t have to worry about sharing the password from your main network with guests.

TP Link Archer C5 - front view 1

TP Link Archer C5 Front view

TP Link Archer C5 - rear view 2

TP Link Archer C5 Rear view

With a private wireless guest network you don’t have to share your WiFi password with anyone.

TP Link Archer C5 package contents

The contents of the package included:

 • AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C5
 • 2 detachable antennas
 • Power supply unit
 • Resource CD
 • Ethernet Cable
 • Quick Installation Guide

When we’re summing up the specifications and features of the TP Link Archer C5 router it seems like a great router for this price. This middle segment TP Link router is targeted at home and small office users. The router is very affordable for a lot of people and seems like a great alternative for the router provided by your ISP. All together this is enough reason to question and test the security of this router. Especially the target group of this TP Link router should think twice before they unpack the router as soon as possible to get it up and running as fast as possible to benefit from its great speed and features without even thinking about proper and safe configuration. Let’s continue this tutorial to see if and how we can hack and secure this router starting by looking at the default passwords.

TP Link Archer C5 Default passwords and settings

As we already expected the default password for the wireless network is the default WPS PIN which consists of 8 numbers. The C5 router we’re testing has the following default WPS PIN which is used as the default wireless key: 98159338. The default username and password to access the router settings is just like all TP Link routers:

Username: admin

Password: admin

TP Link Archer C5 Default SSID settings

The standard SSID name for the 2.4 GHz network is TP-LINK_A361 and for the 5 GHz network is TP-LINK_A360. The standard SSID is based on the routers MAC Address and consists of the last 4 digits of the MAC address subtracted by 1 for the 2.4 GHz SSID and subtracted by 2 with _5G added for the 5 GHz SSID.

TP Link Archer C5 - Label view 3

The MAC address is in hexadecimal notation so if the MAC address ends with a letter that letter is actually a number in decimal notation. For example when the MAC address ends with an A, which is hexadecimal for 10 in decimal, you should subtract 1 from 10 to determine the last digit of the default SSID which would be 9 in this case. If you want to calculate the last digit of the MAC address using the default SSID you would know that it would be A when the last digit of the default SSID is 9.

So far so good because there are TP Link routers around which have their default wireless password based on the MAC address. This is not the case for the TP Link Archer C5 router. Let’s continue with connecting the router and see if it has any WPS vulnerabilities we can exploit.

Scanning the TP Link Archer C5 for WPS vulnerabilities

Wi-Fi Protected Setup (WPS) provides simplified mechanisms connect to wireless networks with a PIN consisting of 8 numbers. The PIN exchange mechanism is vulnerable to brute-force attacks which will return the PIN and WPA key to the attack which can be used to connect to the wireless network. Theoretically there are 10^8 (= 100.000.000) possible values for the WPS PIN. Unfortunately the WPS PIN consists of 8 numbers divided into 3 segments from which can be tested separately with a brute force attack. The last digit is checksum which can be calculated. The PIN has been composed as following:

 • Part 1 of the pin is 5 digits = 10^4 (= 10.000) brute force attempts needed to retrieve this segment.
 • Part 2 of the PIN is 3 digits = 10^3 (1.000) brute force attempts needed to retrieve this segment.
 • Part 3 of the PIN is 1 digit which is a calculated checksum.

A WPS brute force tool like Reaver, which is included with Kali Linux, brute forces part 1 and 2 of the PIN in a maximum of 11.000 attempts. When a router is vulnerable to this WPS attack it will be 100% effective and grand the attacker access to your network no matter how strong the password is. During the attack with Reaver the attack has to be in range of the access point. A lot of routers nowadays have range limiting for WPS brute force attacks which means that the WPS part will lock up until it is manually unlocked by the owner of the router. During the lock it is not possible to brute force any of the WPS PIN segments. A commonly use method to avoid these lock up’s is MDK3 which can be used to force the router to reboot and release the WPS lock. MDK3 is depreciated nowadays and most routers are invulnerable to DOS attacks with MDK3. Many hackers are looking for new ways to force routers to reboot and unlock the rate limiting through vulnerabilities and exploits. It will probably be a matter of time before new methods pop up which do work.

WPS is enabled by default on the TP Link Archer C5 router so we will be checking it for known WPS vulnerabilities. We’ve done several tutorials on Hacking Tutorials about exploiting WPS vulnerabilities with Reaver and Pixiewps so we won’t get into great detail on these. For detailed tutorials on these subjects have a look at <tutorial name> and <tutorial name>. Let’s fire up Kali Linux and see if we can hack the TP Link Archer C5 router by brute forcing the WPS PIN with Reaver.

Brute forcing the Archer C5 WPS PIN with reaver

First we put our Wifi adapter in monitoring mode using the following command:

Airmon-ng start wlan0

The interface for the monitoring adapter will be wlan0mon. You will most likely receive a message about process who might cause trouble, kill them using the kill command. We can use airodump-ng to locate our access point and retrieve the MAC address. Use the following command to start airodump-ng:

airodump-ng –i wlan0mon

The MAC address appears in the first column which can be copied to your clipboard.

TP Link Archer C5 - Airmon-ng 5

Next we will use the following command to start Reaver:

reaver –I wlan0mon –b [router MAC address]–c [channel]–vv

The reaver attack will start testing some common PINS and will than start with 0 and work its way up to 9.999 for the first WPS PIN segment. As we already expected the TP Link router has rate limiting on the number of WPS attempts. It will lock up after a couple attempts and we need to unlock it manually. When the rate limiting occurs Reaver will throw a warning as following:

TP Link Archer C5 - Reaver Attack 6

TP Link Archer C5 Pixie dust attack

Another WPS vulnerability is known as the Pixie Dust Attack. The Pixie dust attack is performed with a modified version of Reaver with a secondary tool called pixiewps. The pixie dust attack is an offline WPS attack which means that the attackers retrieves the needed data in seconds which than can be used to retrieve the wireless password. This is only applicable to routers which are vulnerable to this attack. Let’s see if the TP Link Archer C5 is vulnerable to this offline pixie dust attack.

To start the pixie dust attack using Reaver use the following command:

reaver -i wlan0mon -b [Router MAC address] -c [channel]-vvv -K 1 –f

TP Link Archer C5 - Reaver Pixie dust Attack 6

Or use the following command to start pixiewps manually and supply the needed data yourself:

pixiewps -e [PKE] -s [EHASH1] -z [EHASH2] -a [AUTHKEY] -S

TP Link Archer C5 - Pixiewps 7

The TP Link Archer C5 router seems to be invulnerable to the pixie dust WPS attack. If a router is vulnerable than pixiewps will return the WPS PIN which can be used in Reaver to retrieve the WPA key using the following command:

reaver -i mon0 -c 1 -b [Router MAC] -vv -S –pin=[WPS PIN]

Let’s see if we run this command on the Archer C5 with the valid WPS PIN:

reaver -i mon0 -c 1 -b [Router MAC] –vv –d 0 –w –n -S –pin=98159338

TP Link Archer C5 - Reaver correct PIN 8

With the correct PIN Reaver will return the WPA PSK.

Although the access point locks itself up after a few attempts it is possible to retrieve the WPA PSK with the correct WPS PIN and Reaver.

Reversing the default WPS PIN

The remaining question now is how does the TP Link Archer C5 generates the default WPS PIN because every time we restore the WPS PIN it resets back to the same default PIN. Some router manufacturers, like Belkin (Belkin N900) and D-Link (D-Link DIR-810L), used to calculate the default PIN from the MAC address in the past which has been discovered by reversing engineering the algorithm. Other routers have the default PIN programmed in the NVRAM at the factory. NVRAM stands for Non-volatile random-access memory which is memory that retains the stored content after the power is turned off. Of course router manufacturers do not want to lose the default WPS PIN after powering off the device.

At this moment we do not know which method is used by TP-Link for restoring the default PIN of the Archer C5 router. If somebody succeeds in finding a method to reverse the default WPS PIN from static figures like the MAC Address or serial number it would leave a lot of routers vulnerable with WPS turned on. Retrieving the wireless password would then be as simple as feeding the PIN, BSSID and channel to Reaver as we’ve demonstrated earlier in this tutorial.

Defending against attackers exploiting WPS vulnerabilities

We always recommend you to turn off WPS in the router settings to prevent attackers from exploiting WPS vulnerabilities. Even though this router is not vulnerable to any of the tested WPS attacks, new WPS vulnerabilities can arise without you knowing it. Since routers basically have a long lifecycle (often without updates) when used in homes and small offices it is even more advised to turn this useless feature off. For the Archer C5 router you can simply access the wireless menu and turn WPS off using the ‘Disable WPS’ button as pictured below.

TP Link Archer C5 - WPS enabled by default 4

Disable WPS in this menu

Let’s continue to see if the router has any known backdoors or vulnerabilities in the next chapter.

TP Link Archer C5 Backdoors and Vulnerabilities

A good point to start searching for known backdoors and vulnerabilities for our TP Link Archer C5 router is the National Vulnerability Database and exploit database websites. On these websites we’ve came across two vulnerabilities for the Archer C5 router with a high severity rating; CVE-2015-3035 and CVE-2015-3036. Both vulnerabilities have been fixed already by the vendor through a firmware update in 2015.

CVE-2015-3035: Directory traversal vulnerability

This directory traversal vulnerability allows the remote attacker to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the PATH_INFO to login/. This vulnerability affects the following TP Link router products including the Archer C5 router (Hardware version 1.2) with firmware before 150317:

 • TP-LINK Archer C5 (1.2) with firmware before 150317
 • C7 (2.0) with firmware before 150304
 • C8 (1.0) with firmware before 150316
 • Archer C9 (1.0)
 • TL-WDR3500 (1.0)
 • TL-WDR3600 (1.0)
 • TL-WDR4300 (1.0) with firmware before 150302
 • TL-WR740N (5.0)
 • TL-WR741ND (5.0) with firmware before 150312
 • TL-WR841N (9.0)
 • TL-WR841N (10.0)
 • TL-WR841ND (9.0)
 • TL-WR841ND (10.0) with firmware before 150310.

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2015-3035

CVE-2015-3036: Stack-based buffer overflow in the KCodes NetUSB module

Stack-based buffer overflow in the run_init_sbus function in the KCodes NetUSB module for the Linux kernel. KCodes NetUSB is used in certain Netgear, TP-LINK, and other products and allows remote attackers to execute arbitrary code by providing a long computer name in a session on TCP port 20005. You can find more information about this vulnerability here:

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2015-3036

How to avoid vulnerability exploits on your router

Both of the severe rated vulnerabilities show you the importance of keeping the firmware of your router up-to-date. CVE-2015-3035 and CVE-2015-3036 were fixed in 2015 for the Archer C5 with the following update: Archer C5(UN)_V2_150515. TP Link mentions the following about the update on their website:

 1. Fixed the security bug caused by overflowing of Kcodes buffer.
 2. Fixed the bug that you can access FTP Server from WAN port without password.

May 2015 may seem like a long time ago but in terms of security patches for consumer products it is like yesterday. I’m sure there are a lot of routers out there which haven’t been patched yet because many home and small office users do not check for firmware updates on a regular basis. New vulnerabilities are discovered all the time and often affect a lot of models as you can see in the affected model list for the directory traversal vulnerability CVE-2015-3035. Especially when drivers are affected which are used by a lot of vendors which was the case with the KCodes NetUSB in CVE-2015-3036. We advise you to check for firmware updates for any router on a regular basis and update it as soon as possible when a new version is available. You can find the firmware version of your router in the router settings under the System tools > Firmware update menu. Our Archer C5 was shipped with the 150515 firmware for which both vulnerabilities have been patched.

Brute forcing the TP Link Archer C5 default password

The default wireless password for the Archer C5 router is the default WPS PIN. The WPS PIN is an eight number figure which leaves us with 10^8 = 100.000.000 different possibilities if we would brute force the password. In the Cracking WPA with oclHashcat GPU on Windows tutorial from last year we’ve learned that an old video card like an AMD Radeon 7670M can do 20.000 attempts per second. A newer and more powerful video card like the AMD HD7970 can easily do 142.000 attempts per second. When we divide the 100 million possibilities by 142.000 it takes 705 seconds, which is less than 12 minutes, to brute force the password. Keep in mind that a newer and better performing video card could probably do it less than 10 minutes. With these figures coming from consumer grade hardware with really average processing power we’re still surprised that TP Link is using the default WPS PIN as default wireless password. If there was any good reason to do that, they could at least inform or warn the end user about changing the default wireless password to a more secure one. Last year we already did a tutorial on how brute force WPA passwords with the power of GPU’s. You can watch it here:

Let’s see if we can capture a WPA handshake, convert the captured .cap file to .hccap so we can use oclHashcat with a GPU to crack the password with oclHashcat. Theoretically it should take about 1.5 hours with 20k attempts per second.

Capturing a WPA handshake from the TP Link Archer C5

We’ve done a lot of tutorials about how to capture handshakes, break wireless passwords with CPU/GPU etc. so we won’t go into detail about this. If you don’t know how to do this in Kali Linux than you can follow any of these WiFi hacking tutorials:

To capture the WPA handshake which can be used to brute force the WPA key we have to put our wireless interface in monitoring mode with Airmon-ng. Than we use Airodump-ng to capture the handshake to a .cap file. The handshake is made when a client connects to the wireless network. We can use Aireplay-ng to force a client to reconnect to the network by sending de-authentication package to the router. The client will then be disconnected and will automatically reconnect which results in a 4 way handshake which we will be capturing in Airodump-ng. When we have the handshake in .cap we need to convert it to .hccap with Aircrack-ng for use with oclhHashcat GPU on Windows. Now that we have the WPA handshake ready in a file that oclHashcat can handle we only need to generate the password list containing every single combination of 8 numbers. For this purpose we can use a tool like maskprocessor or Crunch in Kali Linux.

If you want to learn about generating custom password lists you can follow this password list generation tutorial:

Brute forcing the password with oclHashcat GPU

Now that we have the password list we can use oclHashcat on Windows to brute force the password. We will be using Windows for this purpose because it is a lot easier to set up the drivers and get oclHashcat working with your GPU on Windows than on Kali Linux. It is not impossible on Linux of course but I’ve never bothered to get it working on Kali before or write a tutorial for it.

If you want to learn about brute forcing wireless passwords with a GPU on Windows you can follow this oclHashcat tutorial:

The default PIN of our TP Link Archer C5 start with 98 so when we have created a full list of possible combinations of 8 numbers oclHashcat had to attempt 98% of the possibilities in the password list. After almost 1,5 hours waiting oclHashcat outputted the following to the log file:

TP-LINK_A361: a361:84b153e65963:98159338

As you can see and as expected oclHashcat successfully brute forced the password in 90 minutes on an old and slow GPU. It attempted 98% of the different possibilities for the default WPS PIN as wireless password before succeeding in this case. Theoretically there is a 50% chance of breaking the password in 50% of the time. The lesson learned from this is that you really have to change the default wireless password because even with WPS turned off it is very easy for attackers to hack your wireless network.

Thanks for reading this new Hacking Tutorial and please subscribe to our YouTube channel for more hacking tutorials 🙂

Wireless Hacking Banner


Hacking Courses


The Complete Ethical Hacking Course: Beginner to Advanced!

Learn how to do ethical hacking, penetration testing, web testing, and wifi hacking using kali linux! Read more…

Fundamentals of Ethical Hacking

Learn the Fundamentals of ethical hacking, the tools used to secure and penetrate network, Viruses, Malware, Trojans.Read more…

[ad_2]

Source link

TOOLS FOR HACKING WIFI – NEW 2016 UPDATED

Last year, I wrote an article covering popular wireless hacking tools to crack or recover password of wireless network. We added 13 tools in that article which were popular and work great. Now I am updating that post to add few more in that list.

I will not explain about wireless security and WPA/WEP. You can read the existing article on wireless hacking tools to learn about them. In this post, I am updating the existing list to add few more powerful tools. I am adding seven new tools in the existing list to give you a single list of the most used wireless cracking tools.

1. Aircrack

Aircrack is the most popular and widely-known wireless password cracking tool. It is used as 802.11 WEP and WPA-PSK keys cracking tool around the globe. It first captures packets of the network and then try to recover password of the network by analyzing packets. It also implements standard FMS attacks with some optimizations to recover or crack password of the network. optimizations include KoreK attacks and PTW attack to make the attack much faster than other WEP password cracking tools. This tool is powerful and used most widely across the world. This is the reason I am adding it at the top of the list.

It offers console interface. If you find this tool hard to use, you can try the available online tutorials. Company behind this tool also offers online tutorial to let you learn by yourself.

Download: http://www.aircrack-ng.org/

2. AirSnort

AirSnort is another popular wireless LAN password cracking tool. It can crack WEP keys of Wi-Fi802.11b network. This tool basically operates by passively monitoring transmissions and then computing the encryption key when enough packets have been gathered. This tool is freely available for Linux and Windows platform. It is also simple to use. The tool has not been updated for around three years, but it seems that company behind this tool is now interested in further development. This tool is also directly involved in WEP cracking and hence used widely.

Download AirSnort: http://sourceforge.net/projects/airsnort/

3. Kismet

Kismet is another Wi-Fi 802.11 a/b/g/n layer 2 wireless network sniffer and intrusion detection system. This tool is basically used in Wi-Fi troubleshooting. It works fine with any Wi-Fi card supporting rfmon mode. It is available for Windows, Linux, OS X and BSD platforms. This tool passively collects packets to identify standard network and also detects the hidden networks. Built on a client server modular architecture, this tool can sniff 802.11b, 802.11a, 802.11g, and 802.11n traffic. It is an open source tool and supports recent faster wireless standards.

Download Kismet: http://www.kismetwireless.net/download.shtml

4. Cain & Able

Cain & Able is another popular tool used for cracking wireless network passwords. This tool was developed to intercept the network traffic and then use the brute forcing to discover the passwords. This is why this tool helps a lot while finding the password of wireless network by analyzing the routing protocols. This tool can also be used to crack other kind of passwords. It is one of the most popular password cracking tools.

This tool is not just for WEP cracking but various other features are also there. It is basically used for Windows password cracking. This is the reason this tool is so popular among users.

Download Cain & Able: http://www.oxid.it/cain.html

5. WireShark

WireShark is a very popular tool in networking. It is the network protocol analyzer tool which lets you check different things in your office or home network. You can live capture packets and analyze packets to find various things related to network by checking the data at the micro-level. This tool is available for Windows, Linux, OS X, Solaris, FreeBSD and other platforms.

If you are thinking to try this tool, I recommend you to first read about networking and protocols. WireShark requires good knowledge of network protocols to analyze the data obtained with the tool. If you do not have good knowledge of that, you may not find this tool interesting. So, try only if you are sure about your protocol knowledge.

Wireshark does is one of the most popular tool in networking and this is why it was included in this list in higher position.

Download Wireshark: https://www.wireshark.org/

6. Fern WiFi Wireless Cracker

Fern WiFi Wireless Cracker is another nice tool which helps with network security. It lets you see real-time network traffic and identify hosts. Basically this tool was developed to find flaws in computer networks and fixes the detected flaws. It is available for Apple, Windows and Linux platforms.

it is able to crack and recover WEP/WPA/WPS keys easily. It can also run other network based attacks on wireless or Ethernet based networks. For cracking WPA/WPA2, it uses WPS based on dictionary based attacks. For WEP cracking, it uses Fragmentation, Chop-Chop, Caffe-Latte, Hirte, ARP Request Replay or WPS attack.

This tool is in active development. SO, you can expect timely update with new features. Pro version of the tool is also available which offers much features.

Download Fern WiFi Wireless cracker: http://www.fern-pro.com/downloads.php

7. CoWPAtty

CoWPAtty is another nice wireless password cracking tool. It is an automated dictionary attack tool for WPA-PSK to crack the passwords. It runs on Linux OS and offers a less interesting command line interface to work with. It runs on a word-list containing thousands of password to use in the attack. If the password is in the password’s word-list, this tool will surely crack the password. But this tool is slow and speed depends on the word list and password’s strength. Another reason for slow process is that the hash uses SHA1 with a seed of SSID. It means the same password will have a different SSIM. So, you cannot simply use the rainbow table against all access points. So, the tool uses the password dictionary and generates the hash for each word contained in the dictionary by using the SSID. This tool is simple to use with available commands.

With the newer version of the tool CoWPAtty tried to improve the speed by using a pre-computed hash file to avoid the computation at the time of cracking. This pre-computed file contains around 172000 dictionary file for around 1000 most popular SSIDs. But for successful attack, your SSID must be in that list. If your SSID is not in those 1000, you are unlucky. Still, you can try this tool to see how it works.

Download CoWPAtty: http://sourceforge.net/projects/cowpatty/

8. Airjack

Airjack is a Wi-Fi 802.11 packet injection tool. It is used to perform DOS attack and MIM attack. This wireless cracking tool is very useful in injecting forged packets and making a network down by denial of service attack. This tool can also be used for a man in the middle attack in the network. This tool is popular and powerful both.

Download AirJack: http://sourceforge.net/projects/airjack/

9. WepAttack

WepAttack is another working open source Linux tool for breaking 802.11 WEP keys. Like few other tools in the list, this tool also performs an active dictionary attack. It tests millions of words from its dictionary to find the working key for the network. Only a working WLAN card is required to work with WepAttack to perform the attack. Limited usability but works awesome on supported WLAN cards.

Download WepAttack: http://wepattack.sourceforge.net/

10. NetStumbler

NetStumbler is another wireless password cracking tool available only for Windows platform. It helps in finding open wireless access points. This tool is freely available. Basically NetStumbler is used for wardriving, verifying network configurations, finding locations with a poor network, detecting unauthorized access points, and more.

This tool is not very effective now. Main reason is that last stable release of the tool was back in April 2004 around 11 years ago. So, it does not work with 64-bit Windows OS. It can also be easily detected with most of the wireless intrusion detection systems available. So, you can use this tool for learning purpose on home network to see how it works.

A trimmed down version dubbed as ‘MiniStumbler’ of the tool is also available. This tool is too old but it still works fine on supported systems. So, I included it in this list.

Download NetStumbler: http://www.stumbler.net/

11. inSSIDer

inSSIDer is one of the most popular Wi-Fi scanner for Microsoft Windows and OS X platforms. This tool was released under open source license and also awarded as “Best Open Source Software in Networking”. Later it became premium tool and now costs $19.99. The inSSIDer Wi-Fi scanner can do various tasks, including finding open Wi-Fi access points, tracking signal strength, and saving logs with GPS records. Basically this tool is used by network administrators to find the issues in the wireless networks

Download inSSIDer: http://www.inssider.com/

12. Wifiphisher

Wifiphisher is another nice hacking tool to get password of a wireless network. This tool can execute fast automated phishing attack against a Wi-Fi wireless network to steal passwords. This tool comes pre-installed on Kali Linux. It is free to use and is available for Windows, MAC and Linux.

Download and read more about WiFiphisher:
https://github.com/sophron/wifiphisher

13. KisMac

KisMac is tool very much similar to Kismet, we added in the list above. It offers features similar to Kismet and is used as wireless network discovery hacking tool. As the name suggests, this tool is only available for Mac. It scans for networks passively only on supported wireless cards and then try to crack WEP and WPA keys by using brute force or exploiting any flaw.

Download KisMac:
http://kismac-ng.org/

14. Reaver

Reaver is an open-source tool for performing brute force attack against WPS to recover WPA/WPA2 pass keys. This tool is hosted on Google Code and may disappear soon if developer has not migrated it to another platform. It was last updated around 4 years ago. Similar to other tools, this tool can be a good alternate to other tools in the list which use same attack method.

Download Reaver:
https://code.google.com/p/reaver-wps/downloads/list

15. Wifite

Wifite is also a nice tool which supports cracking WPS encrypted networks via reaver. It works on Linux based operating systems. It offers various nice features related to password cracking.

Download Wifite: https://github.com/derv82/wifite

Copyright Agen Togel SGP | Judi Casino Online | Bandar Domino 99 2019
Shale theme by Siteturner